ทองการ์เด้น เป็นเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่ได้ทุ่มเทในการคัดสรรวัตุดิบคุณภาพเยี่ยมมาผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ถั่วและอาหารว่างชนิดอื่นๆ ที่มีคุณภาพและรสชาติอร่อยที่สุด ทองการ์เด้นเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2506 ในประเทศสิงคโปร์ เมืองแห่งความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ภายใต้ชื่อ Tong Guan Food Products Pte. Ltd" โดยคุณ Ong Tong Guan และใช้เวลาเพียง 17 ปีก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เราเป็นผู้ผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาสู่การเป็นขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้คนจำนวนมหาศาลตลอดระยะเวลากว่าสี่ทศวรรษ

ต่อมา คุณ Ong Heng Chuan ผู้เป็นทายาทที่มีความสามารถอย่างยิ่งของคุณ Ong Tong Guan ก็ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในด้านการลงทุนและการจัดการ และคุณ James Ong ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสายการผลิตและกลุ่มโรงงานซึ่งได้ขยายการดูแลรับผิดชอบมายังประเทศไทยด้วย ส่วนคุณ Johnny Ong นั้นดูแลรับผิดชอบฐานการผลิตและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กลุ่มบริษัทที่ประเทศจีน ธุรกิจของ Tong Guan ได้ขยายไปอย่างกว้างขวางครอบคลุม 5 ประเทศทั่วเอเชีย โดยสำนักงานใหญ่และฐานการผลิตหลักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มีสำนักงานและโรงงานการผลิตที่ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศจีน และมีคลังสินค้าอยู่ที่ฮ่องกง